Under den här rubriken finns alla förtroendevalda i Skånes vallhundsklubb. De väljs på årsmötet och sitter lite olika länge på sina poster beroende på mandatperiod. Vill du veta mer om klubben så finns mer information under rubriken ”Om”.